Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dom i stor hashsag ved Grønlands Landsret 
08-08-2019 

 
 

Landsretten har idømt 7 tiltalte fra Nuuk mellem 2 og 4 års anstaltsanbringelse for organiseret indsmugling af hash til Grønland i en periode i 2017. Landsretten fandt modsat kredsretten ikke bevis for indsmugling i 2 perioder i 2015 og 2016, hvorfor alle tiltalte blev frifundet for disse to forhold.  

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 8. august 2019 og er blevet behandlet over cirka 16 retsdage.

Se landsrettens begrundelse og resultat her.

Efter domsafsigelsen anmodede anklagemyndigheden om tilbageholdelse efter dom af 4 af de tiltalte. Landsretten løslod 3 af disse tiltalte og traf bestemmelse om tilbageholdelse af en af de tiltalte, der var blevet idømt anstaltsanbringelse i 4 år. Alle de tiltalte har været tilbageholdt siden anholdelse i slutningen af juli 2017.

Til top Sidst opdateret: 08-08-2019