Hop til indhold
Grønlands Domstole

Retten i Grønland får ny administrerende dommer 
11-02-2019 

Dommerudnævnelsesrådet for Grønland har indstillet retsassessor og sekretariatschef Stig Nørskov-Jensen, København, til stillingen som administrerende dommer ved Retten i Grønland fra den 1. april 2019.

Stig Nørskov-Jensen er 57 år og har de seneste 18 år arbejdet i Københavns Byret, hvor han, ved siden af retsarbejde, som sekretariatschef har været en del af ledelsen. Han har blandt andet haft driftsansvaret for sikkerheden og bygningsvedligeholdelsen. Stig Nørskov-Jensens CV er omfangsrigt og imponerende. Han indledte sit arbejdsliv med en faglig uddannelse som mekaniker, før han blev politibetjent. Imens han arbejdede ved politiet, uddannede han sig som jurist og arbejdede siden som anklager, inden han i 2001 - efter et par år i Domstolsstyrelsens personaleafdeling - kom til domstolene.

Sideløbende hermed har Stig Nørskov-Jensen i flere år undervist på universitetet og politiskolen, ligesom han ved Danmarks Domstole har været engageret i kompetenceudvikling af kontorfunktionærer.

Stig Nørskov-Jensen besøgte i februar måned Nuuk og blev introduceret til sine nye arbejdsopgaver.

 - Jeg ser efter nogle dage i Nuuk endnu mere frem til mit kommende drømmejob som administrerende dommer ved Retten i Grønland. Jeg forlader en ønskestilling ved Danmarks største ret for at lade mig udfordre af de utroligt vigtige og spændende opgaver, der ligger i mit nye job, siger Stig Nørskov-Jensen.

 - Jeg vil i begyndelsen koncentrere mig om at lære medarbejderne, organisationen, opgaverne og Grønland at kende. Det er klart, at jeg vil fortsætte den gode udvikling, som kredsretterne og Retten i Grønland har gennemgået siden retsreformen i 2010.

I lighed med tidligere vil Retten i Grønland og kredsretterne også de kommende år have fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Vi vil fortsætte med at videreudvikle sagsbehandlingen, så den hele tiden er hensigtsmæssig, effektiv og af høj kvalitet.

En af mine mærkesager er et godt arbejdsmiljø, som jeg finder er nødvendig for fortsat udvikling, vækst og ikke mindst medarbejdertilfredshed. Jeg ser frem til, at vi til efteråret begynder uddannelsen af endnu et hold kredsdommere, så vi derved kan sikre en fortsat kvalificeret bemanding af kredsretterne, fortæller Stig Nørskov-Jensen.

Konstitueret dommer ved Retten i Grønland, Birgit Skriver, udtaler, at Retten i Grønland med Stig Nørskov-Jensen i spidsen er sikret kompetent og stabil ledelse med en meget erfaren domstolsjurist ved roret.

Kommende administrerende dommer ved Retten i Grønland, Stig Nørskov-Jensen.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2019