Hop til indhold
Grønlands Domstole

Nævnets struktur 

Offererstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og har tre medlemmer. Landsdommeren er formand.

Offererstatningsnævnet træffer afgørelse efter indstilling fra sekretariatet.

I nogle sager er formanden dog bemyndiget til at træffe afgørelse uden at forelægge sagen for Offererstatningsnævnet. Det er typisk, når der er tale om mindre erstatninger på 10.000 kroner eller derunder.

Sekretariatet indhenter alle nødvendige oplysninger i sagen og udarbejder en indstilling til nævnet om sagens afgørelse. Nævnet vurderer efterfølgende indstillingen.

Offererstatningsnævnets opgaver er beskrevet nærmere i offererstatningsloven.

Til top Sidst opdateret: 07-11-2019