Hop til indhold
Grønlands Domstole

Offererstatningsnævnet  

"Det Grønlandske Nævn vedrørende Erstatning fra Staten til Ofre for Forbrydelser" kaldes i daglig tale "Offererstatningsnævnet".

Offererstatningsnævnet behandler ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven.

Offererstatningsnævnet kan give dig erstatning, hvis du eller dine pårørende er blevet udsat for personfarlig kriminalitet.

Det vil sige, at I er kommet fysisk eller psykisk til skade på grund af en kriminel handling.

For at få erstatning skal du udfylde et ansøgningsskema og aflevere det til politiet på det sted, hvor forbrydelsen er begået. Ansøgningskemaet får du også hos politiet.

Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning;

  • skaden være sket ved en overtrædelse af kriminalloven

  • der være tale om personskade. Det vil for eksempel sige svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, tort med videre 

  • forbrydelsen være anmeldt til politiet uden unødigt ophold (normalt inden for 24 timer)

  • du have fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten

  • du have fremsat krav over for offererstatningsnævnet senest 2 år, efter, forbrydelsen er begået

Du kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes.

Du kan også få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan dømmes, fordi vedkommende er under 15 år.

 

Til top Sidst opdateret: 06-11-2019