Hop til indhold
Grønlands Domstole

Indbetalinger til retten 

 

Retsafgifter betales på kontonr. 6471-1032663

Når du indbetaler retsafgiften, skal du huske at skrive:

  • Dit navn

  • Modpartens navn

  • Dit eget journalnummer, hvis du har et sådant

  • Rettens saglistenr., hvis du har fået det oplyst.

Retsafgift for behandling af en sag i 1. instans (Retten i Grønland og kredsretterne) er:

  • Fogedsager, bortset fra tvangssalg af fast ejendom m.v. (retsplejelovens kapitel 56): 300 kr.

  • Tvangssalg af fast ejendom, skib og luftfartøj (retsplejelovens § 726): 500 kr.

  • Almindelige civile sager (retsplejelovens kapitel 55): 500 kr.

  • Bevisoptagelse uden retssag (retsplejelovens § 718): 400 kr.

Sikkerhedsstillelse og indbetalinger til statskassen betales på kontonr.
6471-1732088

Til top Sidst opdateret: 03-05-2017