Hop til indhold
Grønlands Domstole

Grønlands Landsret 

Grønlands Landsret behandler sager, som bliver anket, efter at de er blevet afgjort af en kredsret eller af Retten i Grønland.

Det vil sige, at landsretten kun behandler sager i 2. instans, og ikke har noget at gøre med afgørelser i 1. instans.

Størstedelen af ankesagerne er kriminalsager, men landsretten behandler alle typer sager i 2. instans.

Grønlands Landsret har tingsted i Nuuk, men retssagerne behandles også på kredsretternes tingsteder, når det er nødvendigt.

Domme i de sager, der behandles ved Grønlands Landsret, skal afsiges senest 3 måneder efter, at sagerne er blevet optaget til afgørelse.

Når en sag er afgjort ved landsretten, kan den kun ankes til Højesteret, hvis den har en helt særlig karakter. Det kræver en bevilling fra Procesbevillingsnævnet.

Til top Sidst opdateret: 04-02-2011