Hop til indhold
Grønlands Domstole

Voldsoffererstatningsnævnet 

Voldsoffererstatningsnævnet kan give dig erstatning, hvis du eller dine pårørende er blevet udsat for personfarlig kriminalitet.

Det vil sige, at I er kommet fysisk eller psykisk til skade på grund af en kriminel handling.

For at få erstatning skal du udfylde et ansøgningsskema og aflevere det til politiet på det sted, hvor forbrydelsen er begået. Ansøgningskemaet får du også hos politiet.

Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning;

  • at skaden er sket ved en overtrædelse af kriminalloven
  • at der er tale om personskade
  • at forbrydelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold (normalt inden for 24 timer)
  • at man har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten
  • at man har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest 2 år, efter forbrydelsen er begået

Du kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes.

Du kan også få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan dømmes, fordi vedkommende er under 15 år eller utilregnelig (f.eks. sindssyg).

NB! Grundet ekstraordinær travlhed i voldsoffererstatningsnævnet, kan ansøgere forvente en længere sagsbehandlingstid end normalt.

Til top Sidst opdateret: 05-06-2013