Hop til indhold
Grønlands Domstole

Kredsretterne 

Som udgangspunkt starter alle sager i kredsretterne

Der er 18 retskredse med kredsretter, hvoraf 16 har kontorfaciliteter. Det vil i praksis sige, at der er en kredsret i hver by. Du kan se, hvilken retskreds du bor i under kontaktoplysninger.

Dommerne i kredsretterne er uddannede på retsvæsenets kredsdommeruddannelse, eller har en tilsvarende juridisk uddannelse.

Kredsdommerkandidaterne er under uddannelse og varetager de lettere dommeropgaver.

Kredsretternes organisation efter retsreformen har betydet faste kredsdommere, et antal fastansatte kredsdommerkandidater og en styrket uddannelse, vejledning og support til kredsretterne ved etableringen af Retten i Grønland.

Hvis en sag er juridisk kompliceret, kan kredsdommeren – eventuelt på opfordring fra én af sagens parter – henvise sagen til Retten i Grønland, hvor alle dommere er uddannede jurister. Sagen vil stadig blive behandlet i 1. instans, og kan efterfølgende indbringes for landsretten.

Alle domme eller beslutninger, der er afgjort ved en kredsret, kan appelleres til landsretten.

Til top Sidst opdateret: 07-02-2011