Hop til indhold
Grønlands Domstole

Opgaver 

Grønlands domstole behandler civile sager og kriminalsager.

Civile sager er sager, som anlægges ved domstolene for at få afgjort en uenighed mellem 2 parter. Som eksempler på civile sager kan nævnes sager om mangler ved fast ejendom, opsigelse af en arbejdstager, ægteskabssager og faderskabssager.

Kriminalsager er først og fremmest sager, hvor retten skal træffe beslutning, om en person skal foranstaltes for en overtrædelse af loven. Afgørelser, der træffes i forbindelse med politiets efterforskning, er også kriminalsager. Det kan f.eks være afgørelser om tilbageholdelse, beslaglæggelse og ransagning.

Retterne behandler ligeledes skiftesager, foged- og auktionssager.

Registrering af dokumenter foregår ved Retten i Grønland.

Alle sager kan som udgangspunkt behandles ved 2 retsinstanser, f.eks ved kredsret og landsret.

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret: 06-02-2020