Hop til indhold
Grønlands Domstole

Dommerfuldmægtig 

Som ny dommerfuldmægtig ved Grønlands Domstole bliver du ansat ved Retten i Grønland

 For at blive dommerfuldmægtig skal du have en juridisk kandidateksamen.

Retten i Grønland er en 1. instans domstol, der varetager de komplicerede sager for kredsretterne, hvor dommerne ikke er jurister. Hvis du ikke allerede er uddannet dommerfuldmægtig, gennemgår du uddannelsesforløbet ved Retten i Grønland.

Den grønlandske dommerfuldmægtiguddannelse varer to år og er dermed et år kortere end den danske. Uddannelsen indeholder ni kurser og ni dele svarende til i Danmark.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve. Du arbejder som dommerfuldmægtig under uddannelsen.

Det første år, hvor du arbejder som dommerfuldmægtig, vil du blive introduceret til kredsretterne samt oplært i skifteret og registrering.

I løbet af det andet år kommer du til at arbejde med civil forberedelse, fogedret samt administration og ledelse.

Under hele uddannelsen vil du blive trænet i at afholde retsmøder - herunder hovedforhandlinger.

Under uddannelsen skal du på to besøgsophold. Det ene vil være ved en byret i Danmark, mens det andet besøgsophold vil være ved anklagemyndigheden i Nuuk, Grønlands Landsret, eller på et advokatkontor.

 Meritoverførsel

Dit uddannelsesforløb som dommerfuldmægtig ved Retten i Grønland kan meritoverføres, hvis du senere vil arbejde i Danmark.

Hvis du vælger at flytte til Danmark under eller efter uddannelsesforløbet, kan du få meritoverført den gennemførte del af uddannelsen efter følgende regler:

  • Inden du har gennemført uddannelsen, kan du få meritoverført den del, du har været i gennem i forholdet én til én.
  • Hvis du netop har gennemført uddannelsen, kan du få meritoverført de to første år af den tre-årige danske dommerfuldmægtiguddannelse.
  • Har du været ansat ved Grønlands retsvæsen i mere end tre år, får du meritoverført hele uddannelsen. Det svarer til, at du også har afsluttet den danske grunduddannelse.

Hvis der er obligatoriske kurser, som du ikke har nået at tage under dommerfuldmægtiguddannelsen i Grønland, skal du naturligvis gennemføre disse kurser efterfølgende.

 

Til top Sidst opdateret: