Hop til indhold
Grønlands Domstole

Forsvarer 

For at styrke forsvaret i kriminalsager har Retten i Grønland som led i retsreformen indført en forsvareruddannelse.


Hvis du vil fungere som forsvarer i en kredsret, er det et krav, at du enten har autorisation via en gennemført bestået forsvareruddannelse eller via en juridisk uddannelse.

Uddannelsen indledes af et introduktionskursus med stopprøve. Uddannelsen består herefter af to moduler samt et mellemliggende praktikforløb på minimum tre måneder. Praktikken kan tages sideløbende med, at forsvarerkandidaterne har et erhverv ved siden af.

Under praktikforløbet skal deltagerne beskikkes som forsvarer i så mange mindre komplicerede sager som muligt. Det er som udgangspunkt sager, hvor anklagemyndigheden ikke har nedlagt påstand om anstaltsanbringelse på 3 måneder eller mere.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve. Når den er bestået kan Dommeren ved Retten i Grønland autorisere de studerende som forsvarere.

Retten i Grønland har udpeget en advokat som forsvarerkoordinator, og det er ham, der står for gennemførsel af selve uddannelsesforløbet.


Du kan høre mere om forsvareruddannelsen ved at kontakte Dommeren ved Retten i Grønland på telefon 36 38 00.

Til top Sidst opdateret: