Hop til indhold
Grønlands Domstole

Retssekretær 

Som retssekretær skal du bygge en retssag op fra bunden og færdiggøre den, når dommeren har afsagt sin dom

Derfor har du brug for viden om, hvordan retssager og retsvæsenet fungerer.

For at blive retssekretær skal du skal på forhånd have en TNI-kontoruddannelse fra handelsskolen eller lignende. Hvis du ikke har uddannelsen, kan du i stedet starte som elev ved Grønlands Domstole.

Retssekretær ved kredsretterne eller Retten i Grønland

Hvis du får job som retssekretær i en af kredsretterne eller ved Retten i Grønland, skal du starte ansættelsen med et 3 dages introduktionskursus i Nuuk.

I løbet af kurset vil du prøve at lave udkast til retsbøger og dombøger. Du vil også lære at lave ekspeditioner og oprette arkivering.

Du vil lære om retsvæsenets opbygning, og hvordan du bruger lovene i det daglige arbejde. Du får indblik i de 7 sagstyper, som du vil komme til at behandle i stillingen som retssekretær:

  • Civile sager
  • Fogedsager
  • Kriminalsager
  • Skiftesager
  • Faderskabssager
  • Ægteskabssager/forældremyndighedssager
  • Andre sager

Kontakt Retten i Grønlands uddannelseskonsulent på post.rig@domstol.gl for mere information om uddannelsen til retssekretær.

Retssekretær i landsretten

Da landsretten er en mindre enhed, og arbejdet er forskelligt fra de andre retter, foregår introduktionen via sidemandsoplæring

Landsretten behandler kun ankesager, og det er først og fremmest kriminalsager, der bliver anket.

Mange af retssagerne foregår i de mindre byer, hvor kredsretssagen foregik. Som retssekretær i landsretten får du derfor gode muligheder for tjenesterejser.

Til top Sidst opdateret: 13-07-2017