Hop til indhold
Grønlands Domstole

Anke 

Domme, der er afsagt af en kredsret eller af Retten i Grønland (1. instans), kan ankes til Grønlands Landsret (2. instans) af sagens parter.

En landsretsdom kan normalt ikke ankes. Dog kan procesbevillingsnævnet give tilladelse til at anke sager af særlig principiel karakter til Højesteret. En ansøgning om tilladelse til anke eller kære skal sendes til Grønlands Landsret eller Procesbevillingsnævnet senest 8 uger efter, at landsretsdommen er afsagt.

Civile sager

Hvis du taber en sag og vil anke dommen, kan du få rådgivning om din sag ved at henvende dig til en advokat.

Advokaten vil hjælpe dig med at bevise din påstand og sikre dine rettigheder under retssagen. Han eller hun skal også hjælpe dig med at sikre, at retten får de nødvendige oplysninger, og at tidsfristen bliver overholdt. Advokaten kan også hjælpe dig med at søge friproces, hvis du opfylder betingelserne.

En dom i en civil sag fra kredsretten eller Retten i Grønland skal ankes til landsretten inden for 4 uger.

Anken skal indleveres skriftligt til landsretten ved en ankestævning. I ankestævningen skal du skrive så mange kontaktoplysninger som muligt på dig og din modpart, så retten kan kontakte jer om sagen. Du skal også vedlægge en kopi af den ankede dom.

Anken skal indeholde en påstand - det resultat man mener, sagen skal have i retten, og du skal skrive en begrundelse for påstanden.

Kriminalsager

Domme i kriminalsager skal ankes inden for 2 uger. Hvis anklagemyndigheden anker en dom, har du 2 uger fra du blev oplyst om anklagemyndighedens anke til at modanke.

Du kan anke mundtligt eller skriftligt til den ret, hvor 1. instans-dommen er afsagt eller til politiet.

Hvis du overvejer at anke en dom i en kriminalsag bør du drøfte anken med den forsvarer, du havde i første instans. Du bør også kontakte din forsvarer, hvis anklagemyndigheden anker.

 

Til top Sidst opdateret: 13-11-2019