Hop til indhold
Grønlands Domstole

Anke 

Domme, der er afsagt af en kredsret eller af Retten i Grønland (1. instans), kan ankes til Grønlands Landsret (2. instans).

Som part i sagen kan du anke dommen, hvis du ikke har fået fuldt medhold i din påstand - det resultat du mener, sagen skal have i retten. Det gælder også, hvis du er tiltalt i en kriminalsag.

En dom i en civil sag fra kredsretten eller Retten i Grønland skal ankes til landsretten inden for 4 uger. Domme i kriminalsager skal ankes inden for 2 uger.

I civile sager skal anken indleveres skriftligt til landsretten. I kriminalsager skal anken indleveres mundtligt eller skriftligt til den ret, hvor 1. instans-dommen er afsagt eller til politiet.

Anken skal indeholde en påstand - det resultat man mener, sagen skal have i retten. Det er en god idé at skrive en begrundelse for påstanden.

Hvis du taber en sag og vil anke dommen, bør du straks henvende dig til en advokat. Du kan normalt ikke føre en sag i landsretten uden hjælp fra en advokat.

Hvis du er sigtet i en kriminalsag, skal din forsvarer fra 1. instanssagen hjælpe dig med at finde en advokat, der kan støtte dig under landsretssagen.

Advokaten vil hjælpe dig med at bevise din påstand og sikre dine rettigheder under retssagen. Han eller hun skal også hjælpe dig med at sikre, at retten får de nødvendige oplysninger, og at tidsfristen bliver overholdt.

En landsretsdom kan normalt ikke ankes. Dog kan procesbevillingsnævnet give tilladelse til at anke sager af særlig principiel karakter til Højesteret. Det skal ske senest 8 uger efter, at landsretsdommen er afsagt.

Til top Sidst opdateret: 11-11-2010