Hop til indhold
Grønlands Domstole

Kære 

Beslutninger, der bliver truffet under en retssag ved en kredsret eller Retten i Grønland kan kæres til landsretten.

I kriminalsager vil forsvareren eksempelvis ofte kære en beslutning om at tilbageholde en tiltalt, der ikke er dømt endnu.

Journalister kan kære en beslutning om dørlukning under en retssag, som de gerne vil følge.

Fristen for at kære en beslutning er som hovedregel 2 uger fra den dag, afgørelsen er truffet.

Kære kan ske mundtligt under retsmødet eller ved at indlevere et kæreskrift til den kredsret, hvis beslutning kæres.

Kæreskriftet skal indeholde en påstand - det resultat man mener, sagen skal have i landsretten. Det er en god idé at skrive en begrundelse for påstanden. Kæreskriftet skal underskrives, retten skal have originalen, og modparten skal have en kopi.

Kære har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at rettens afgørelse har virkning, mens din kære behandles i landsretten, og at retten kan fortsætte behandlingen af sagen.

En landsretsbeslutning kan normalt ikke kæres. Dog kan procesbevillingsnævnet i særlige tilfælde tillade, at sagen kæres til Højesteret inden for 8 uger. Det kræver en bevilling, som procesbevillingsnævnet kan give til sager af særlig principiel karakter.

Til top Sidst opdateret: 11-11-2010