Hop til indhold
Grønlands Domstole

Appel 

Som hovedregel kan du klage over (appellere) afgørelser, der er truffet af en kredsret eller af Retten i Grønland.

Det gælder for både civile sager, kriminalsager, skiftesager og fogedsager.

Når en dom appelleres kaldes det en anke. Når landsretten har afsagt dom i en sag, der er blevet anket, vil den tidligere dom fra kredsretten eller Retten i Grønland ikke længere være gældende.

Når en beslutning appelleres kaldes det kære. Det er især beslutninger om at forlænge tilbageholdelser, beslaglæggelse af ulovlige varer, der kæres.

Til top Sidst opdateret: 07-09-2010