Hop til indhold
Grønlands Domstole

Hvis din pårørende dør 

I skal som pårørende selv stå for begravelsen og lægge penge ud for begravelsesomkostningerne.

Efterfølgende vil pengene blive refunderet fra dødsboet i det omfang, der er penge nok. Hvis ingen af de pårørende kan betale for begravelsen, vil kommunen betale.

Kredsretten sørger for at fordele den afdødes arv via et dødsboskifte. Det er vigtigt, at I ikke bruger afdødes penge i den periode, hvor dødsbosagen bliver behandlet, da I så vil blive bedt om at betale dem tilbage. I skal heller ikke betale afdødes regninger før sagen er afsluttet.

Som afdødes pårørende kan I blive kaldt ind i kredsretten for at tale med en skiftesagsbehandler, hvis det ikke på forhånd står helt klart, hvordan tingene skal fordeles. Det vil som regel ske, hvis afdøde ejede større værdier.

Hvis I er flere arvinger, har I mulighed for at udvælge én, der står for at behandle boet sammen med kredsretten. I så fald, skal I skrive under på en fuldmagt.

De, der arver, har også pligt til at påtage sig den afdødes gæld. I kan dog vælge at frasige jer både arv og gæld.

Til top Sidst opdateret: 10-02-2011