Hop til indhold
Grønlands Domstole

Hvis du bliver sagsøgt 

Når nogen sagsøger dig, er det vigtigt at reagere inden for den frist, som retten har givet dig

Et civilt søgsmål vil typisk starte med, at sagsøger sender en stævning til kredsretten. Kredsretten sender stævningen videre til dig med en svarfrist på typisk fire uger.

Det er vigtigt, at du svarer inden tidsfristen, da du ellers vil blive dømt som udebleven. Det vil sige, at sagsøgeren automatisk har vundet sagen over dig.

Det er desuden vigtigt, at du møder i retten på det tidspunkt, hvor du bliver indkaldt. Hvis ikke du gør det, vil du også blive dømt som udebleven. Dog kan en advokat møde alene op som repræsentant for dig.

Det vil altid være en god idé at tage kontakt til retshjælpen eller en advokat, så snart du modtager stævningen. Advokaten kan hjælpe dig med at svare på stævningen.

Som sagsøgt har du både mulighed for at søge retshjælp og fri proces, hvis du opfylder indkomstkravet. Fri proces søges hos Rigsombudsmanden.

Hvis du af en eller anden god grund ikke har fået svaret på søgsmålet inden for tidsfristen har du mulighed for at få sagen genoptaget, inden der er gået fire uger fra udeblivelsesdommen. En udeblivelsesdom kan som udgangspunkt ikke ankes.

Hvis du taber en almindelig civil sag i kredsretten eller ved Retten i Grønland, har du mulighed for anke dommen til Grønlands Landsret. Sagen skal ankes senest fire uger efter dommen, og du skal betale ny retsafgift.

Til top Sidst opdateret: 20-01-2011