Hop til indhold
Grønlands Domstole

Forsvarere 

Hvis du er sigtet i en kriminalsag, kan du vælge at finde din egen forsvarer eller lade retten udvælge en forsvarer

Autoriserede forsvarere (pr. 20. februar 2019)

Beneficerede advokater

Er du sigtet for en mindre lovovertrædelse, vil du, som udgangspunkt, selv skulle betale forsvarerens salær. Ved andre lovovertrædelser vil retten beskikke forsvareren til dig. Når retten beskikker en forsvarer til dig, betyder det, at forsvarerens salær bliver betalt af statskassen. I helt særlige tilfælde kan du dog blive dømt til at betale salæret.

Hvem kan blive valgt som forsvarer

Du kan som udgangspunkt selv frit vælge din forsvarer, hvis du betaler forsvarerens salær. Forsvareren skal dog enten være en advokat eller en autoriseret forsvarer. Hvis retten skal beskikke en forsvarer, kan du, under sagens behandling i kredsretten, vælge mellem en beneficeret advokat eller en autoriseret forsvarer. Er der forsvarere i din by, vil retten ikke beskikke en forsvarer fra en anden by, medmindre du selv betaler forsvarerens rejseomkostninger og for forsvarerens rejsetid.

Hvis du ikke selv ønsker at vælge en forsvarer, vil retten beskikke en forsvarer fra listen af autoriseret forsvarere, eller i særlige tilfælde fra listen af beneficerede advokater.

I landsretten

I landsretten beskikkes som udgangspunkt kun advokater som forsvarer. Du kan også selv vælge en advokat eller bede landsretten beskikke en af de beneficerede advokater.

Til top Sidst opdateret: 21-02-2019