Hop til indhold
Grønlands Domstole

Anonymt vidne 

Hvis det er afgørende for din sikkerhed, at oplysninger om din bopæl, navn og stilling ikke oplyses for tiltalte i en kriminalsag, kan du vidne anonymt.

Som udgangspunkt har sagens parter krav på at kende din identitet, når du møder som vidne i en sag.

Retten kan dog bestemme, at du kan vidne anonymt. Det kræver, at det er nødvendigt for din sikkerhed, og at disse oplysninger ikke har betydning for tiltaltes forsvar.

Hvis du mener, at din identitet ikke bør oplyses til tiltalte, skal du rette henvendelse til politiet eller til kredsretten. Din eventuelle bistandsbisidder eller advokat kan også hjælpe dig med dette.

Hvis du oplever, at en eller flere sigtede eller tiltalte truer dig, er det vigtigt, at du anmelder dette til politiet med det samme.

Det er vigtigt – især fordi det måske betyder, at du skal have ekstra beskyttelse.

Retsvæsenet opfatter vidnetrusler som en meget alvorlig sag, og de kan derfor føre til en hårdere foranstaltning.

Selvom du er blevet truet, har du stadig pligt til at vidne i retten.

Til top Sidst opdateret: 16-12-2010