Hop til indhold
Grønlands Domstole

Hvis du vil anlægge sag 

Hvis du mener, at du har et krav mod en anden, og det kan bevises juridisk, kan du anlægge en retssag

Der er principielt ingen begrænsninger for, hvad den civile retssag kan handle om. Den kan for eksempel både dreje sig om et pengekrav eller om retten til en genstand. Indholdet skal dog have en betydning for dig. Du skal med andre ord have en retlig interesse i at få rettens afgørelse af spørgsmålet.

Inden du anlægger sag, vil det være en rigtig god idé, at tage kontakt til en advokat. Hvis du opfylder indkomstkravet, kan du få retshjælp og søge om fri proces. Retshjælpen eller advokaten kan i første omgang hjælpe dig med at afgøre, om det er sandsynligt, at du kan vinde sagen.

Når du lægger sag an, vil du være den ene part i sagen – nemlig sagsøger. Den anden part i sagen, er den du lægger sag an mod – den sagsøgte. Du skal aflevere din stævning i kredsretten i den by, hvor sagsøgte bor. I nogle tilfælde kan du aflevere stævningen i den by, hvor du selv bor.

De fleste civile retssager drejer sig om krav på betaling af et beløb. I disse sager, kan det være en fordel at starte sagen som en inkassosag i stedet for en civil sag. I øvrigt handler civile retssager typisk om erstatning for skader og misligholdelse af indgåede aftaler. Det kan være aftaler om:

  • køb af fast ejendom eller løsøre (biler, både, IT-udstyr osv.)
  • ansættelsesforhold
  • lejeforhold
  • forsikringsforhold
  • Reparation af eksempelvis biler, både osv.

Også spørgsmål af personlig art, for eksempel om ægteskab, forældremyndighed og faderskab, kan retten behandle under en civil retssag. Der er dog særlige regler for behandlingen af disse sager.

Til top Sidst opdateret: 20-01-2011