Hop til indhold
Grønlands Domstole

Fast ejendom 

Adkomstdokumenter

Et adkomstdokument er et dokument, som fastslår, hvem der ejer en fast ejendom.

Et adkomstdokument til en fast ejendom kan registreres, men ejeren har ikke pligt til det. Registreringen fungerer som bevis for, at ejeren har ret til ejendommen senest fra registreringstidspunktet. En registreret adkomstret kan dog ikke fortrænge en tidligere, uregistreret adkomstret.

Adkomstdokumenter omfatter bl.a.:

  • Skøder (ved køb og salg af hus)
  • Skifteretsattester (ved overtagelse af hus i forbindelse med dødsboskifte)
  • Erklæringer om ejerskab (ved ikke tidligere registrerede huse,– eller ved bortkommet adkomstdokument)
  • Meddelelse om konkurs (oplysning fra skifteretten om, at husets ejer er under konkurs, og kun kurator kan råde over ejendommen)

Pantedokumenter

En panteret vedrørende fast ejendom er en ret for kreditor (panthaver) til at få dækning for sit pengekrav mod debitor (pantsætter) i provenuet fra salg af debitors faste ejendom (pantets genstand).

Panteret vedrørende fast ejendom kan stiftes ved aftale (pantebrev) eller ved retsforfølgning (udlæg).

En panteret i en fast ejendom skal registreres for at opnå beskyttelse mod senere aftaler, der i god tro indgås med husets ejer, og mod retsforfølgning. En registreret panteret fortrænger dermed en tidligere stiftet, men uregistreret panteret.
Til top Sidst opdateret: 13-05-2011