Hop til indhold
Grønlands Domstole

Løsøre 

Pantedokumenter

En panteret vedrørende løsøre er en ret for kreditor (panthaver) til at få dækning for sit pengekrav mod debitor (pantsætter) i provenuet fra salg af debitors løsøre, eksempelvis en bil, en båd eller en snescooter (pantets genstand).

Panteret vedrørende løsøre kan stiftes ved aftale (pantebrev) eller ved retsforfølgning (udlæg).

En panteret vedrørende løsøre, som er stiftet ved aftale (pantebrev) skal registreres for at opnå beskyttelse mod senere aftaler, der i god tro indgås med løsørets ejer og mod retsforfølgning.

Panteret vedrørende løsøre, som er stiftet ved retsforfølgning (udlæg) kan som udgangspunkt ikke registreres. Den relevante sikringsakt er i stedet rådighedsberøvelse.

Panterettigheder vedrørende fiskerirettigheder registreres også efter reglerne om registrering af pant i løsøre.

Til top Sidst opdateret: 13-05-2011