Hop til indhold
Grønlands Domstole

Retsafgifter 

Fra 1. januar 2010 skal du betale retsafgift, hver gang du lægger sag an.

Hvis du vil anlægge sag i en kredsret eller ved Retten i Grønland, skal du først betale retsafgift.

Retsafgifterne er forskellige for de forskellige sagstyper:

  • Civile sager:                                                                                  500 kroner
  • Inkassosager:                                                                                500 kroner
  • Fogedsager:                                                                                   300 kroner
  • Bevisoptagelse (syn og skøn):                                                   400 kroner
  • Tvangssalg af fast ejendom:                                                      500 kroner
  • Tvangssalg af aktier, gældsbreve og andre fordringer:       300 kroner 

Der er særlige afgifter for ankesager.

Retsafgiften i civile sager på 500 kroner ændres ikke, hvis du lægger sag an mod flere på én gang under samme sag. Der er også kun én retsafgift, hvis I er flere, som lægger en sag an mod den eller de samme.

Hvis du anlægger fogedsag mod flere personer på én gang, skal du betale retsafgift for hver skyldner, som retten skal opkræve penge hos.

Hvis nogen har anlagt sag mod dig, og du selv har krav overfor vedkommende, skal du også betale retsafgift.

Hvis nogen skylder dig penge kan det være en fordel at anlægge en inkassosag, da du så får fogedsagen med for samme retsafgift. Det gælder dog kun, hvis din modpart ikke har indsigelser.

Til top Sidst opdateret: 20-01-2011