Hop til indhold
Grønlands Domstole

Fællesboskifte 

Både dine og din afdødes ægtefælles aktiver og passiver skal indgå i et fællesboskifte

Hvis du mister din ægtefælle, og du ikke har mulighed for at sidde i uskiftet bo, skal der foretages et fællesboskifte, med mindre I har en ægtepagt med fuldstændigt særeje.

Hvis du og din ægtefælle skal skilles, og I ikke har lavet nogen form for ægtepagt, skal der også ske et fællesboskifte.

Ved fællesboskiftet oplistes hver ægtefælles aktiver (værdigenstande) og passiver (gæld) hver for sig. Kredsretten beregner overskud og underskud hos hver af ægtefællerne.

Hver af ægtefællernes eventuelle overskud deles med to. Underskuddet deles ikke. Efter fællesboskiftet har ægtefællerne som udgangspunkt lige store boslodder (kvantitativ fordeling).

Boslodderne skal herefter fordeles ved, at hver ægtefælle udtager aktiver fra boet (kvalitativ fordeling). Hvis der er knyttet gæld til et aktiv, følger gælden normalt med til den ægtefælle, som udtager aktivet.

Som udgangspunkt har den ægtefælle, som ejer et aktiv på sin bodel ret til at udtage den under skiftet, hvis værdien ikke overstiger ægtefællens boslod.

Det kan være nødvendigt at sælge aktiver, for at I begge kan få jeres boslod. Ejer du eksempelvis et hus, mens din ægtefælle ejer en bil, kan det være nødvendigt at sælge huset. Din ægtefælle behøver derimod ikke at sælge bilen, da den er mindre værd end huset og dermed kan indgå som en del af hans eller hendes boslod.

Til top Sidst opdateret: 25-01-2011