Hop til indhold
Grønlands Domstole

Ægteskabssager 

Ægteskabssager handler om separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab

Hvis du og din ægtefælle er enige om separation og om vilkårene, kan I blive separeret ved bevilling hos Rigsombudsmanden. Et halvt år efter separationen, kan I også blive skilt ved bevilling hos Rigsombudsmanden, hvis I stadig er enige om skilsmisse og om vilkårene. Normalt gælder vilkårene for separationen også for skilsmissen.

Før Rigsombudsmanden kan bevillige separation eller skilsmisse, skal du og din ægtefælle først og fremmest være enige om:

  • At I vil separeres eller skilles – for skilsmisse skal en af skilsmissegrundene dog også være opfyldt.

  • Hvorvidt en af jer skal betale bidrag til den andens underhold

  • Hvordan jeres pligt til at betale underholdsbidrag til jeres eventuelle fælles børn skal fordeles

  • Hvem der skal beholde jeres fælles bolig, hvis I bor til leje

  • Eventuel ægtefællepension

  • Eventuel kompensation ved særeje

I kan blive skilt med øjeblikkelig virkning, hvis en af følgende situationer gælder for jer:

  • Hvis du og din ægtefælle ikke har boet sammen i to år på grund af uoverensstemmelser.

  • Hvis du kan bevise, at din ægtefælle har været dig utro. Det kræver, at både din ægtefælle og den han eller hun har været utro med skriver under, og at handlingen ikke har fundet sted under jeres separation. (Ansøgningen skal sendes senest 2 år efter, at utroskaben har fundet sted, og senest 6 måneder efter, at du har fået kendskab til den.)

  • Hvis din ægtefælle har udsat dig eller jeres børn for forsætlig vold af grovere karakter. (Ansøgningen skal sendes senest 1 år efter, at du har fået kendskab til volden og senest 3 år efter, at den er begået.)

  • Hvis din ægtefælle har begået bigami – det vil sige også har giftet sig med en anden end dig.

Hvis I er enige om alle ovenstående punkter, kan I kontakte Rigsombudsmanden og få registreret jeres aftaler i forbindelse med separationen eller skilsmissen. Det er også en god ide at udarbejde en skriftlig bodelingsoverenskomst (aftale om fordeling af jeres ejendele), som bliver underskrevet af begge parter.

Er du og din ægtefælle ikke enige om et eller flere af de nævnte punkter, kan I anlægge en sag ved kredsretten. I kan så blive separeret eller skilt ved dom fra kredsretten. Sagen anlægges ved at aflevere en stævning til kredsretten i det område, hvor den sagen, som sagen anlægges imod, bor. Se kredsretterrnes kontaktoplysninger: Kujalleq Kredsret, Sermersooq Kredsret, Qeqqata Kredsret og Qaasuitsup Kredsret.

Den person, der afleverer stævningen i kredsretten, bliver kaldt sagsøger. Den person, sagen anlægges mod, kaldes sagsøgte.

Du kan finde blanketter og vejledninger om udfyldelse af stævninger her. 

Kan I ikke blive enige om, hvem der fremover skal have forældremyndigheden over jeres fælles børn, eller hvor børnene skal bo, vil kredsretten tage stilling til dette i en særskilt sag om forældreansvar. Sager om samvær vil ligeledes blive behandlet i en særskilt sag om samvær. Du kan læse mere i "Faktaark om forældreansvarsloven" der også findes under Blanketter og vejledninger

Ud over deling af selve boet, kan kredsretten afgøre, om den mest velhavende af de fraskilte skal betale ægtefællebidrag. Hvis de fraskilte har en pensionsordning, kan retten samtidig tage stilling til, om parterne skal have ægtefællepension fra hinandens pensionsordninger.

Det kræver ingen retsafgift at få afviklet en ægteskabssag, og I har mulighed for at søge fri proces.

Hvis du og din ægtefælle bliver separeret ved dom fra kredsretten som led i en ægteskabssag, har I ret til skilsmisse ved dom et år efter separationen. Hvis I bliver enige om skilsmisse og vilkårene, kan I dog også blive skilt ved bevilling hos Rigsombudsmanden efter et halvt år.

Til top Sidst opdateret: 29-07-2016