Hop til indhold
Grønlands Domstole

Faderskabssager 

Kredsretten skal fastslå, hvem der er barnets far, når forældrene ikke er gift

Der er flere grunde til, at det er vigtigt at få fastslået barnets slægtskab. De fleste mennesker ønsker at kende deres biologiske ophav og det kan give fysiske skavanker, hvis man får barn med en nærtbeslægtet person.

Hvis du er far til et barn, som du ikke bor sammen med, har du pligt til at betale børnebidrag, indtil barnet er 18 år. Forsørgelsespligten kan i nogle situationer forlænges.

Faderskabet har også betydning for dine rettigheder efter forældreansvarsloven. Disse rettigheder omfatter, hvornår du har ret til at få indflydelse på barnets personlige forhold, herunder:

  • Forældremyndighed
  • Barnets bopæl
  • Samvær

Du kan læse mere i "Faktaark om forældreansvarsloven", der findes under Blanketter og vejledninger.

Faderskabet er også med til at sikre barnets ret til at arve dig og til at få dit efternavn.

Moderen har pligt til at oplyse, hvilke mænd, der kan være far til barnet. Oplysningerne gives i første omgang til jordemoderen, som sørger for, at de bliver givet videre til politiet.

Moderen kan søge om tilladelse til at undlade at oplyse navnet på en mulig far hos Rigsombuddet.

Når politiet har modtaget oplysningerne fra jordemoderen, kontaktes den eller de mulige fædre. Hvis moderen har nævnt en mulig far, som anerkender faderskabet, kan sagen færdigbehandles forholdsvist hurtigt ved kredsretten.

Er der mere end 1 fadermulighed eller nægter den oplyste far at være far til barnet, vil kredsretten gennemføre en civil sag, hvor der blandt andet foretages DNA undersøgelser. Hvis kredsretten inddrager dig i sagen, er du forpligtet til at medvirke til oplysningen af sagen. Du har blandt andet pligt til at afgive forklaring i kredsretten og medvirke til udtagelse af blodprøver til DNA undersøgelsen.

Til top Sidst opdateret: 29-07-2016