Hop til indhold
Grønlands Domstole

Forældremyndighedssager 

Forældre kan have fælles forældremyndighed eller forældremyndigheden kan tilhøre en af forældrene. Forældre kan have fælles forældremyndighed selv om de er uenige om, hvor børnene skal bo.

Hvad er forældremyndighed?
Børn under 18 år er umyndige.

Den, der har forældremyndighed over et barn, træffer afgørelse om barnets personlige forhold ud fra barnets interesser og behov. Den, der har forældremyndighed, skal blandt andet være med til at bestemme:

  • Hvor barnet skal gå i skole

  • Om barnet skal have en væsentlig, men ikke akut fysisk og psykisk behandling

  • Om barnet må deltage i en risikobetonet fritidsaktivitet

  • Om barnet kan flytte til et andet land, herunder Danmark og Færøerne, eller en anden by i Grønland

  • Barnets navn

  • Barnets religion

  • Om barnet kan indgå ægteskab

  • Pas

Hvem har forældremyndigheden
Som udgangspunkt har forældre fælles forældremyndighed.

Forældre, der ikke er gift, får automatisk fælles forældremyndighed, hvis de har boet sammen de sidste 10 måneder før fødslen*. Et ægtepar har automatisk fælles forældremyndighed over deres fælles børn.

I de situationer, hvor forældrene ikke automatisk får fælles forældremyndighed, har moderen forældremyndigheden alene. Forældrene kan dog aftale, at de skal have fælles forældremyndighed. Aftalen skal anmeldes til Rigsombudsmanden for at være gyldig.

Den fælles forældremyndighed vil som udgangspunkt fortsætte, selv om forældrene går fra hinanden.

Er forældrene enige om, at en af dem skal forældremyndigheden alene, kan de kontakte Rigsombudsmanden for at anmelde en aftale om overdragelse af forældremyndigheden. Aftalen er kun gyldig, hvis den er anmeldt til Rigsombudsmanden.

Er forældrene uenige om et eller flere af de forhold, der er nævnt ovenfor, og kan de ikke blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, kan de anlægge en sag ved kredsretten.

Bopæl
Forældre kan have fælles forældremyndighed selv om de ikke kan blive enige om, hvor barnet skal bo.

Kan forældrene ikke blive enige om, hvor barnet skal bo, men er de enige om de andre væsentlige forhold for barnet, kan de anlægge en sag ved kredsretten.

Hvordan anlægger man en sag ved kredsretten?
En retssag om forældremyndighed eller barnets bopæl startes ved, at en af forældrene indleverer en stævning til kredsretten i det område, hvor barnet bor.

Du kan finde rettens blanket til stævninger i familieretlige sager her: Blanketter og vejledninger 

På det første møde i retten vil kredsretten undersøge, om forældrene kan blive enige. Hvis forældrene ikke kan blive enige, kan retten fastsætte midlertidig forældremyndighed, mens sagen behandles.

Inddragelse af barnet
Sager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal afgøres ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis begge forældre er egnede til at have forældremyndigheden, vil kredsretten blandt andet lægge vægt på, hvor barnet bedst kan opretholde en stabil tilværelse, og hvordan det kan undgå at skulle skilles fra deres eventuelle søskende og øvrige nære familiemedlemmer.

Barnet skal have mulighed for at komme med sine synspunkter i sagen. Det kan ske ved, at den dommer, der skal afgøre sagen, taler med barnet. Ofte vil dommeren have en børnesagkyndig med til samtalen.

Dommeren kan også beslutte, at der skal udarbejdes en børnesagkyndig undersøgelse. Sådanne undersøgelser foretages af børnepsykologer, og de kan indbefatte, at psykologen kommer på besøg hos begge forældre for at vurdere deres forældreevne.

Endvidere kan retten indhente oplysninger fra de sociale myndigheder, skolen og fra andre institutioner, der har kontakt med barnet.

Samvær og bidrag
Samtidig med at retten tager stilling til forældremyndighed eller bopæl, kan retten også tage stilling til, hvor ofte barnet skal have samvær med den forælder, som det ikke bor hos. Læs mere om samvær.

Den af forældrene, som ikke har barnet boende hos sig, skal være med til at betale for udgifterne til barnet.

Politiet kan hjælpe med at få gennemført aftaler eller afgørelser om forældremyndighed og bopæl, hvis den ene forælder ikke vil udlevere barnet.

 

* Denne regel gælder kun for børn, der er født efter den 1. juli 2016. Moderen har forældremyndigheden alene over børn, der er født uden for ægteskab før den 1. juli 2016.

Til top Sidst opdateret: 29-07-2016