Hop til indhold
Grønlands Domstole

Kriminalsager 

Kriminalsager bliver behandlet i retten, når der er begået en forbrydelse, og politiet mener, at det kan bevise, hvem der er gerningsmanden

Kriminalsager bliver anlagt mod personer, der er mistænkt for at have begået noget kriminelt. Politiet indleder alle kriminalsager med en efterforskning.

Hvis politiet mener, at der er tilstrækkelige beviser mod en eller flere personer, bliver disse sigtet i sagen. Herefter sender anklagemyndigheden sagen til kredsretten.

Hvis det er nødvendigt af efterforskningsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager, kan anklagemyndigheden anmode retten om tilbageholdelse af en sigtet person, inden der er faldet dom.

I kredsretssager er det lokale politi anklagemyndigheden. Hvis sagen bliver anket til landsretten er politimesterembedet anklagemyndigheden.

Den sigtede bliver indkaldt til et retsmøde og får samtidig udleveret et anklageskrift. Den sigtede bliver herefter betegnet som "tiltalte".

Anklageskriftet indeholder blandt andet en kort beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om, og hvilke regler som anklageren mener, at tiltale har overtrådt.

I kriminalsager kan den tiltalte typisk blive idømt anstaltsanbringelse, betinget anstaltsanbringelse, samfundstjeneste eller bøde. Personfarlig kriminalitet som grov vold, voldtægt og drab vil typisk medføre anstaltsanbringelse.

Domme i kriminalsager kan ankes til landsretten.

Til top Sidst opdateret: 19-01-2011