Hop til indhold
Grønlands Domstole

Betalingsstandsningens forløb 

Når Retten i Grønland modtager en anmeldelse om betalingsstandsning skal den;
  • stemple anmeldelsen med dato og tid
  • beskikke et tilsyn for skyldneren (som regel den person, som skyldneren har foreslået)
  • fastsætte tidspunkt for et møde med kreditorerne

Retten bestemmer, hvem der beskikkes som tilsyn. Som regel beskikkes den person, som skyldneren har foreslået. Tilsynet er i praksis oftest en advokat. Tilsynets opgaver er både at hjælpe skyldneren og at orientere kreditorerne.

Tilsynet skal senest en uge efter beskikkelsen orientere kendte kreditorer (dem, der har penge til gode) om betalingsstandsningen og indkalde dem til et møde i retten.

Både kreditor og skyldneren skal komme til kreditormødet. Skyldneren og tilsynet fortæller, hvad der er sket i løbet af de første uger under betalingsstandsningen. Kreditorerne har mulighed for at stille spørgsmål.

Derefter beslutter retten, om betalingsstandsningen kan forsætte. I den forbindelse ser retten på;

  • om betalingsstandsningen har et rimeligt formål
  • om skyldneren samarbejder loyalt
  • om der arbejdes på en samlet ordning med kreditorerne
Hvis betalingsstandsningen fortsætter, løber den i første omgang 3 måneder fra dagen, hvor retten modtog anmeldelsen om betalingsstandsning.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011