Hop til indhold
Grønlands Domstole

Betalingsstandsningens ophør 

En betalingsstandsning ophører automatisk, hvis
  • skyldneren tilbagekalder sin anmeldelse
  • der åbnes forhandling om tvangsakkord
  • der indledes gældssaneringssag
  • der afsiges konkursdekret
  • der er gået tre måneder fra rettens modtagelse af anmeldelse af betalingsstandsning, uden at der er begæret forlængelse
  • betalingsstandsningen ikke begæres forlænget inden udløbet af senere frister

Retten bestemmer, at betalingsstandsning ophører, hvis;

  • betalingsstandsningen ikke har et rimeligt formål
  • skyldneren ikke samarbejder loyalt
  • der ikke på en betryggende måde arbejdes mod en samlet ordning med kreditorerne
Ofte vil det være tilsynet eller kreditorerne, som gør retten opmærksom på, at betalingsstandsningen ikke forløber, som den skal.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011