Hop til indhold
Grønlands Domstole

Forlængelse 

Betalingsstandsning kan forlænges op til 1 år med tre måneder ad gangen
Forlængelse kan kun ske, hvis;
  • retten modtager begæringen inden fristens udløb
  • begæringen indeholder redegørelse for baggrunden og formålet med forlængelsen
  • begæringen vedlægges udtalelse fra tilsynet og fra et eventuelt kreditorudvalg
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011