Hop til indhold
Grønlands Domstole

Sådan anmelder du betalingsstandsning 

En anmeldelse om betalingsstandsning skal altid;

  • være skriftlig
  • indeholde navn og adresse på skyldneren
  • indeholde forslag til, hvem der skal være tilsyn (typisk en advokat)

Anmeldelsen skal også indeholde en erklæring fra den, du foreslår, skal være tilsyn. I erklæringen skal personen godkende, at han eller hun gerne vil være tilsyn. Det kommende tilsyn skal også skrive under på, at han eller hun ikke er inhabil – det vil sige har interesser i firmaet.

Anmeldelse skal indeholde bevis for, at underskriverne kan handle på selskabets vegne. Hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan I få en officiel oversigt over, hvem der repræsenterer selskabet (en tegningsudskrift). udskriften må ikke være mere end 3 måneder gammel. I kan også bruge vedtægter eller en udskrift fra generalforsamlingen som dokumentation.

En anmeldelse, der ikke opfylder de ovenstående krav, er uden virkning.

Du skal ikke betale retsafgift, når du anmelder en betalingsstandsning.

Læs mere om betalingsstandsning i konkurslovens § 238

Til top Sidst opdateret: 29-09-2011