Hop til indhold
Grønlands Domstole

Afdrag ved gældssanering 

Afdragsperioden kan være længere eller kortere efter rettens vurdering
Hvis retten vurderer, at skyldneren ikke er i stand til at afdrage på gælden, kan retten bestemme, at gælden helt bortfalder.

Gældssanering efter konkurslovens regler er en samlet ordning for alle skyldnerens kreditorer.

Gæld, der er sikret ved pant eller ejendomsforbehold, kan dog ikke gældssaneres.

Kautionister er ikke omfattet af gældssaneringen og kommer derfor til at betale den del af gælden, som skyldner har fået slettet.

Reglerne om gældssanering findes i konkurslovens afsnit IV, kapitel 25-29.

Til top Sidst opdateret: 29-09-2011