Hop til indhold
Grønlands Domstole

Betingelser 

Retten kan ikke træffe beslutning om gældssanering, hvis;

  1. skyldneren har uafklarede økonomiske forhold.
  2. skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender. Det gælder eksempelvis, hvis en større del af gælden;

- er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser.

- er opstået som følge af, at skyldneren har påtaget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens økonomiske situation

- er stiftet med henblik på forbrug, eller 

- er systematisk oparbejdet gæld til det offentlige.

  1. En ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende hold.
  2. Skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor.
  3. Skyldneren har indrettet sig med henblik på gældssanering, eller
  4. Skyldneren stifter sin gæld, efter at gældssaneringssag er indledt.
Retten kan også hvis der foreligger andre omstændigheder nægte gældssanering.

Retten vurderer den enkelte sag helt konkret. De nævnte punkter er derfor kun vejledende.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011