Hop til indhold
Grønlands Domstole

Bilag til gældssaneringsansøgning 

Disse bilag skal indleveres sammen med ansøgningen og gældssanering:
  • kopi af årsopgørelse for de seneste 3 år
  • kopi af forskudsregistrering for de seneste 2 år
  • lønsedler/pensionsmeddelelser eller tilsvarende for de seneste 3 måneder
  • dokumentation for gælden

De nævnte bilag skal både indsendes for skyldneren og for en eventuel ægtefælle/samlever/registreret partner.

Det er gratis at indgive ansøgning om gældssanering.

Til top Sidst opdateret: 29-09-2011