Hop til indhold
Grønlands Domstole

Genoptagelse 

En beslutning om gældssanering kan normalt ikke ændres efterfølgende.

Sagen kan dog genoptages, hvis ganske særlige hensyn til skyldneren taler for det.

Ved en genoptagelse kan retten give skyldneren yderligere henstand, så afdragene bliver mindre og afdragstiden længere. Retten kan også vælge at afsige beslutning om bortfald af restgælden. Retten kan derimod ikke forhøje den procent, som gælden er nedsat til.

Genoptagelse kan ikke ske, hvis skyldneren på grund af sygdom eller arbejdsløshed midlertidigt ikke har økonomi til at foretage den opsparing til kreditorerne, som blev bestemt i beslutningen om gældssanering. Så længe situationen er midlertidig, kan genoptagelsesreglerne ikke anvendes - fordi man på dette tidspunkt ikke kan beregne den eventuelle ændrede afdragstid eller ændrede størrelse på afdragene.

Ansøgning om genoptagelse skal være skriftlig og indgives til Retten i Grønland.

Om genoptagelse, se konkurslovens § 228.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011