Hop til indhold
Grønlands Domstole

Kreditormøde 

Når gældssaneringsforslag og redegørelse er udarbejdet og underskrevet af skyldneren, sender medhjælperen materialet til Retten i Grønland og kreditorerne
Derefter indkalder Retten i Grønland skyldneren og samtlige kreditorer til et møde i retten. Medhjælperen deltager også på mødet.

Retten afgør på mødet, om den kan afsige beslutning om gældssanering ud fra skyldnerens forslag. Hvis der kommer nye oplysninger frem under mødet, kan sagen eventuelt udsættes til et nyt møde.

Rettens beslutning kan indbringes for Grønlands Landsret ved kære. Både skyldneren og kreditorerne kan kære Retten i Grønlands afgørelse.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011