Hop til indhold
Grønlands Domstole

Møde i Retten 

I de fleste sager indkalder Retten i Grønland skyldneren til et møde med en af rettens jurister
 

Mødet foregår i retten og er ikke offentligt. På mødet gennemgår sagsbehandleren ansøgningsskemaet. Skyldneren må være forberedt på at besvare spørgsmål om sine personlige, arbejdsmæssige og økonomiske forhold. Spørgsmålene kan blandt andet dreje sig om, hvornår og til hvilket formål gælden er stiftet, og om skyldneren har afdraget på gælden.

Se oversigt over spørgsmål, der kan blive stillet i retten.

Retten afgør derefter, ud fra de oplysninger skyldneren har givet, om der kan indledes en gældssaneringssag for skyldneren. Sagen indledes, hvis der er en rimelig udsigt til, at skyldneren kan opnå gældssanering.

Hvis retten nægter at indlede gældssanering, kan denne afgørelse indbringes for Grønlands Landsret ved kære.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011