Hop til indhold
Grønlands Domstole

Møder i retten under sagen 

Retten i Grønland kan indkalde til møde under sagens behandling, hvis der kommer nye oplysninger frem, som kræver nærmere drøftelse
Retten kan endvidere under sagens gang beslutte at nægte gældssanering, hvis der ikke længere er rimelig udsigt til, at der kan afsiges beslutning om gældssanering. Retten i Grønlands beslutning om at stoppe gældssaneringssagen kan indbringes for Grønlands Landsret ved kære.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011