Hop til indhold
Grønlands Domstole

Ophævelse 

En kreditor kan bede Retten i Grønland om at ophæve en beslutning om gældssanering, hvis;

  • det viser sig, at skyldneren under sagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold, dvs. afgivet bevidst urigtige oplysninger eller bevidst fortiet sandheden

eller

  • skyldneren groft tilsidesætter sine pligter ifølge beslutningen om gældssanering.

Hvis Retten i Grønland ophæver beslutningen om gældssanering, skal skyldneren igen betale hele den oprindelige gæld til kreditorerne med fradrag af betalte afdrag under gældssaneringssagen.

Begæring om ophævelse skal være skriftlig og indgives til Retten i Grønland.

Rettens afgørelser om genoptagelse eller ophævelse kan indbringes til Grønlands Landsret ved kære.

Om ophævelse af gældssanering, se konkurslovens § 229.

Til top Sidst opdateret: 29-09-2011