Hop til indhold
Grønlands Domstole

Gældssanering 

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld kan blive slettet eller sat ned. Det er kun privatpersoner, der kan søge gældssanering.

Gældssanering er ikke eftergivelse af skattegæld. For at søge om dette skal du henvende dig til Skattestyrelsen. Læs mere på www.aka.gl

For at du kan få gældssanering, er det et krav, at du ikke har nogen praktisk mulighed for at betale din gæld inden for en 5-årig periode.

Hvis du har en gammel gæld, som du i mange år uden held har forsøgt at betale ned, taler det for gældssanering. Det må typisk ikke være almindelig forbrugsgæld, men en gæld der er opstået i forbindelse med, at du er gået fallit, konkurs eller lignende.

Dine forhold skal være afklarede, så det er muligt at vurdere, hvilken indtægt du har de kommende 4 år. Hvis du eksempelvis er studerende, anses dine forhold normalt ikke for at være afklarede.

Gældssanering kan omfatte al gæld, eller den kan omfatte gæld stiftet før en bestemt dato. Hvis din gæld bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden.

Du kan søge om gældssanering via dette skema, som du skal indsende til Retten i Grønland. Du kan også bede Retten i Grønland om at sende dig skemaet.

Inden du søger, er det en god idé, at aftale et møde med retshjælpen eller en advokat, så du kan få vejledning om betingelserne for gældssanering, og om hvordan du udfylder ansøgningen.  

Retten i Grønland vil indkalde dig til et møde, når den har modtaget ansøgningen, for at afgøre, om du er egnet til gældssanering. Du kan forberede dig ved at læse listen over spørgsmål, der kan blive stillet.

Når sagen bliver indledt, vil Retten i Grønland få en medhjælpende advokat til at gennemgå dine økonomiske forhold og lave redegørelse og et budget. Medhjælperen laver herefter et forslag med de præcise betingelser eller vilkår for gældssaneringen, som retten kan tage stilling til.

Til top Sidst opdateret: 10-12-2019