Hop til indhold
Grønlands Domstole

Kreditors krav 

Kreditorer, som har krav mod den skyldner, der er gået konkurs, skal sende et brev til kuratoren med opgørelse af det beløb, som kreditoren mener, at han eller hun har til gode
Kreditor skal give kurator besked om kravet. Det skal ske inden fire uger, fra konkursdekretet er annonceret i Statstidende. Kurator udarbejder herefter en liste over de krav, som han eller hun har modtaget fra kreditorerne. Dette kaldes også en gældbog.

Kuratoren vurderer de modtagne krav på et møde på hans eller hendes kontor, hvor kreditorerne indkaldes:
  • Hvis kurator er enig med en kreditor i vedkommendes krav, indstilles kravet til godkendelse.
  • Hvis kurator ikke er enig med kreditor om for eksempel størrelsen af kreditors krav, sender kurator et anbefalet brev til kreditor om dette inden mødet.
  • Hvis kreditor og kurator ikke bliver enige om kravet, kan kreditor anlægge retssag mod boet. Retssagen behandles af Retten i Grønland. Stævning skal indleveres til retten inden 4 uger fra det møde, hvor kurators indstilling til kravet forelå. Kreditor skal betale retsafgift efter retsplejelovens regler om civile sager.
  • Hvis kreditor ikke anlægger sagen inden for den fastsatte frist, er kurators indstilling endelig.
Om prøvelse af fordringer og andre krav, se konkurslovens kapitel 16.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011