Hop til indhold
Grønlands Domstole

Manglende fremmøde 

Hvis den kreditor, som har indsendt begæringen, ikke møder op, bortfalder konkursbegæringen
Hvis skyldneren ikke møder op - og konkursbegæringen er blevet forkyndt for ham eller hende - kan retten:
  • afsige konkursdekret uden at skyldneren er til stede eller
  • bestemme, at skyldner skal hentes til retten af politiet.

Sagen kan udsættes til et senere møde:

  • hvis kreditor eller skyldneren har lovligt forfald (sygdom eller lignende)
  • hvis der er en helt særlig grund
  • hvis skyldneren vil forsøge at få en ordning med kreditorerne, og retten mener, at det har rimelige udsigter.
Retten i Grønland skal så vidt muligt beramme det første møde indenfor en frist på tre dage, som er fastsat i konkurslovens § 23, stk. 2.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011