Hop til indhold
Grønlands Domstole

Omkostninger 

Enhver kreditor, der har penge til gode hos en skyldner, kan indgive konkursbegæring. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis den manglende betaling skyldes pengemangel, og kreditoren har grund til at tro, at det ikke kun er en midlertidig situation. Hvis parterne er uenige om kravet, må sagen normalt først afgøres ved en almindelig civil retssag.

Omkostningerne ved konkursbehandlingen dækkes af konkursboets aktiver (penge fra det selskab, der er gået konkurs). Hvis der ikke er aktiver i boet, skal omkostningerne dækkes af den, der har indgivet konkursbegæring.

Det er et krav for konkursbegæringen, at kreditor eller skyldner stiller sikkerhed (bevis for at de kan betale) for omkostningerne ved behandlingen af konkursboet. Sikkerheden er normalt 30.000 kroner, som skal medbringes på mødet i retten.

Hvis kreditor er lønmodtager kan retten undlade at kræve sikkerhedsstillelse for omkostningerne. Statskassen dækker i dette tilfælde omkostningerne ved konkursbehandlingen med indtil 30.000 kroner.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011