Hop til indhold
Grønlands Domstole

Konkurs 

For at en skyldner - en person eller et selskab - kan erklæres konkurs, er det en betingelse, at skyldneren er insolvent

Man er insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden, og betalingsvanskelighederne ikke kun er midlertidige.

Hvis du har penge til gode hos en skyldner, kan du indgive konkursbegæring. Det kræver, at årsagen til den manglende betaling er pengemangel, og at du har bevis på dit tilgodehavende – for eksempel en dom, et gældsbrev eller et frivilligt forlig.

En person eller et selskab, der er insolvent, kan også indgive konkursbegæring mod sig selv. I det tilfælde skal du vedlægge en opgørelse over dine aktiver og passiver og en liste over dine kreditorer.

Det er en god idé at tale med en advokat, inden man indgiver en konkursbegæring. Du kan også få retshjælp til, hvordan du laver en konkursbegæring, hvis du opfylder indkomstkravene.

Når du indgiver en konkursbegæring skal du stille sikkerhed for, at du er i stand til at betale sagsomkostningerne. Sikkerhedens størrelse fastsættes af Retten i Grønland og skal stilles, inden retten træffer afgørelse om konkurs. Du kommer først til at betale sagsomkostningerne i det tilfælde, hvor det viser sig, at konkursboet ikke har midler til at dække dem.

Du skal indsende konkursbegæringen til Retten i Grønland. Den skal indeholde navn og adresse på skyldneren og dig selv samt eventuelt A/S registreringsnummer, Aps registreringsnummer eller GER-nummer. Du skal også skrive beløbets størrelse, hvad pengene skyldes for samt dit telefonnummer.

Er du lønmodtager, der ikke har fået udbetalt løn eller feriepenge, skal du ikke stille sikkerhed for omkostningerne, hvis du indgiver en konkursbegæring. Statskassen betaler da de omkostninger, som ikke kan dækkes af konkursboets midler.

Til top Sidst opdateret: 15-12-2010