Hop til indhold
Grønlands Domstole

Regnskab, udlodning 

Når konkursboet kan sluttes, udarbejder kurator et udkast til regnskab

De penge, der er til overs, fordeler kuratoren mellem kreditorerne. Det kaldes udlodning.

Hvis det viser sig, at konkursboet kun indeholder penge til boomkostningerne, afsluttes bobehandlingen hurtigst mulig med et såkaldt § 143-regnskab. Boomkostningerne er kurators salær og udgifter til annoncering.

I disse sager er der ingen udlodning (penge) til kreditorerne.

Hvis der er penge til overs i konkursboet, skal overskuddet fordeles mellem kreditorerne, når boomkostningerne er betalt. I dette tilfælde udarbejder kurator udover regnskabet over boomkostningerne også et udlodningsregnskab.

Udlodningsregnskabet er en opgørelse over, hvordan boets nettoaktiver fordeles mellem kreditorerne. Dette sker i en bestemt rækkefølge kaldet konkursordenen. Visse kreditorer har nemlig krav på at få betaling forud for andre. Blandt de kreditorer, der har fortrinsret, kan for eksempel nævnes kreditorer, hvis krav er opstået før konkursen under skyldnerens forsøg på at opnå en ordning med kreditorerne, f.eks. under en betalingsstandsning. Krav på løn og anden betaling for arbejde dækkes også af konkursboet forud for de almindelige kreditorer.

Boet sluttes på en afsluttede skiftesamling i retten. Retten indkalder kreditorerne gennem en annonce i Statstidende og AG. Kurator sender en indkaldelse til kreditorerne til skiftesamlingen. Regnskab med bilag og udlodning ligger til eftersyn i retten i to uger inden mødet.

Om konkursordenen, se konkurslovens kapitel 10.

Om slutning og udlodning, se konkurslovens kapitel 18.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011