Hop til indhold
Grønlands Domstole

Sådan begærer du om konkurs 

En konkursbegæring skal altid;
  • være skriftlig
  • indeholde navn og adresse på skyldneren og indsender

En konkursbegæring fra skyldneren selv (egenbegæring) skal vedlægges

  • liste over aktiver og passiver - det vil sige både formue og gæld.
  • liste over kreditorerne
  • bevis for, at underskriverne kan handle på selskabets vegne. Hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan I få en officiel oversigt over, hvem der repræsenterer selskabet (en tegningsudskrift). udskriften må ikke være mere end 3 måneder gammel. I kan også bruge vedtægter eller en udskrift fra generalforsamlingen som dokumentation.

En konkursbegæring fra en kreditor – det vil sige den, der har noget til gode - (kreditorbegæring) skal;

  • indeholde en redegørelse for kravet mod skyldner. Du må gerne vedlægge bilag, der viser at personen skylder dig penge.
indgives i to eksemplarer. Det ene bliver forkyndt for skyldneren af retten.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011