Hop til indhold
Grønlands Domstole

Skyldnerens stilling 

En skyldner har visse pligter og rettigheder under konkursboets behandling:
  • Skyldneren skal give retten og kurator adgang til alle de oplysninger, som er nødvendige for at behandle konkursboet.
  • Skyldneren må ikke forlade Grønland under konkursboets behandling medmindre retten giver tilladelse til dette.
  • Skyldneren skal give retten besked, inden han skifter bopæl eller fast opholdssted.
  • Skyldneren har ret til at deltage i alle skiftesamlinger.

Retten kan beslutte at spærre posten til skyldnerens adresse, når den vurderer, at det har betydning for boets behandling. Postspærring indebærer, at breve og forsendelser til skyldneren omadresseres til kurators kontor. Postspærring er et sædvanligt sagsbehandlingskridt.

Rettens afgørelse om postspærring skal træffes på et retsmøde. Skyldneren skal være indkaldt til retsmødet og have lejlighed til at udtale sig. En postspærring gælder i 3 måneder for så vidt angår fysiske personer, men perioden kan forlænges. Postspærring skal ophæves, når den ikke længere er nødvendig.

Kurator kan åbne og læse alle breve, som modtages via postspærringen, med mindre det er helt åbenbart, at de ikke vedrører konkursboet. Kurator skal underrette skyldneren om tid og sted for brevåbningen. Skyldner har ret til at være til stede, når breve og forsendelser åbnes. Breve, som ikke vedrører boet, skal kurator hurtigst muligt udlevere eller sende til skyldneren.

Reglerne om skyldnerens stilling under konkurs findes i konkurslovens kapitel 11.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011