Hop til indhold
Grønlands Domstole

Gæld / Erhverv 

Retten i Grønland behandler alle insolvenssager i Grønland

Vi behandler altså blandt andet sager om:

  • Betalingsstandsning
  • Konkurs
  • Tvangsakkord
  • Gældssanering
  • Tvangsopløsning af kapitalselskaber

Du skal indlevere anmeldelser om betalingsstandsning, begæring om konkurs, eller akkordforhandling til Retten i Grønland:

  • Hvis virksomheden, har sin erhvervsmæssige virksomhed i Grønland, eller
  • Hvis virksomheden hører under en grønlandsk retskreds.

Du skal indlevere din anmodning om gældssanering til Retten i Grønland, hvis du bor i Grønland.

Retten i Grønlands afgørelser kan appelleres til Grønlands Landsret. Læs mere om mulighederne for appel her. (link)

Til top Sidst opdateret: 14-01-2020