Hop til indhold
Grønlands Domstole

Stadfæstelse af tvangsakkord 

Efter åbning af akkorden indkaldes alle kreditorer til et møde i retten, hvor akkordforslaget drøftes, og hvor kreditorerne stemmer om forslaget
Skyldneren, tillidsmændene og tilsynet skal være til stede på mødet for at besvare spørgsmål.

Afstemningen om akkordforslaget sker efter stemmeregler, der afhænger af, hvilken type akkord der er tale om.

Retten stadfæster akkorden og vurderer i den forbindelse, om kreditorerne er behandlet lige, og om der er rimelig udsigt til, at skyldner kan opfylde akkorden.

Om stadfæstelse af tvangsakkord, se konkurslovens kapitel 22.

Om tvangsakkord i konkurs, se konkurslovens kapitel 24.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2011